Partners en samenwerking

Atelier voor Restauratie en Research van Schilderijen

Henny Brouwer, voorheen Technische Universiteit Delft en Rijksvastgoedbedrijf

Bureau voor Kleuronderzoek & Restauratie

Enkzicht, Restauratieatelier

Judith Bohan Interieur Restauratie

DeRode3d

Ad van Drunen, voorheen Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM),’s-Hertogenbosch en Universiteit van Amsterdam

Mauritshuis, Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen

Suzanne van de Meerendonk, University of California, Santa Barbara

Museum Martena Franeker

Radboud Universiteit Nijmegen

Rescura Restauratiebedrijf

Restauratieatelier Stangier

Richard Harmanni, kunst- en architectuurhistoricus

Rijksvastgoedbedrijf

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksmuseum Amsterdam

Rijksmuseum Twenthe

Rogier Zinsmeister, architect

Stadsherstel Amsterdam

Stichting Museum Oud-Amelisweerd

Stichting Restauratie Atelier Limburg

Studio for painting restoration and research (ARRS)

Thread Count Automation Project (TCAP)

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit van Amsterdam, Opleiding Conservering en Restauratie van cultureel erfgoed

Erfgoed

Ester Vink

terug naar boven