Publicaties over Nederlandse ensembleschilderingen

Boeken

Margriet van Eikema Hommes en Elmer Kolfin, De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde, Zwolle, Uitgeverij Waanders & De Kunst, 2013.

Margriet van Eikema Hommes, Art and allegiance in the Dutch golden age Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012.

Margriet van Eikema Hommes met medewerking van Mariska Vonk, A mysterious commission by Ferdinand Bol: the painted wall hangings in the Peace Palace examined, Den Haag, 2012.


Artikelen, delen in boeken, delen in congresbundels

M. van Eikema Hommes en Tatjana van Run, ‘Een hemel op aarde voor burgemeester Andries de Graeff: de samenhang tussen De Lairesses plafondschilderingen en de architectuur’ in: Beauty Rules. Gerard de Lairesse en de Maakbare Schoonheid, cat. tent. Rijksmuseum Twenthe, 10 september 2016 – 22 januari 2017.

M. van Eikema Hommes, P. Bakker, ‘A Triumph With No Battle: The Significance of a Painted Wall Hanging (1778) in the Hofkeshuis in Almelo. With an appendix on the life and works of Andries Warmoes (1748-1793)’, in: Oud Holland 2016 nrs. 2/3.

Koninklijk Kabinet van Schilderijen, Mauritshuis, web-applicatie waarmee men de Gouden Zaal kan waarnemen in zijn oorspronkelijke kleuruitmonstering (in productie, verschijningsdatum juni 2016).

K. Keune, R.P. Kramer, Z. Huijbregts, H.L. Schellen, M.H.L. Stappers en M.H. van Eikema Hommes, ‘Pigment degradation in oil paint induced by indoor climate: Comparison of visual and computational backscattered electron images’, in: Microscopy and Microanalysis, april 2016, pp. 448-57.

S. van de Meerendonk, M. van Eikema Hommes, E. Vink, A. van Drunen, K. Keune, ‘ Depicting unity: meaning, original context and placement of political allegories by Theodoor van Thulden for the ’s-Hertogenbosch town hall, With an appendix "The ’s-Hertogenbosch town hall interior in relation to Van Thulden's paintings" by Ester Vink’, in: Simiolus (ingediend).

I. Verslype, M. Van Eikema Hommes, A. Heuft, R. Jongsma, ‘De geschilderde kamer in het Martenahuis: ontstaan en oorspronkelijke verschijning’ in: Jaarboek De Vrije Fries, 2016.

A. Heuft en M. van Eikema Hommes, Deel 2. ‘De geschilderde kamer in het Martenahuis in later tijd’ in: Jaarboek De Vrije Fries, 2016.

M. van Eikema Hommes, K. Keune, R. Jongsma, M. Polman, C. Pottasch, ‘The original colour finish of the Golden Room’ in: Q. Buvelot, Mauritshuis, the building, Zwolle 2014, pp. 152-157

M. van Eikema Hommes, L. Speleers, De secties ‘Observaties en technische informatie’ en ‘Commentaar’, van entries van alle 44 schilderingen in de Oranjezaal: De Oranjezaal: catalogus en documentatie, online publicatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

P. Bakker and M. van Eikema Hommes, “The Coarse Painter and His Position in Seventeenth- and Eighteenth-Century Dutch Decorative Painting” in: H. Evans and K. Muir (red.), Technology & practice: studying 18th-century paintings & p art on Paper. (Postprints of the conference Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS), Kopenhagen, 2-3 juni 2014, Kopenhagen 2015, pp. 70-81.

I. Verslype, J. Verhave, S. Smelt, K. Keune, H. Sigmond, M. van Eikema Hommes, ‘A Painted Chamber in Beverwijk by Jacobus Luberti Augustini: ‘Novel insights into the working methods and painting practices in a painted wall-hanging factory’, H. Evans en K. Muir (red.), Technology & practice: studying 18th-century paintings & p art on Paper. (Postprints of the conference Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS), Kopenhagen, 2-3 juni 2014, Kopenhagen 2015, pp. 82-95.

M. van Eikema Hommes, K. Keune, P. Bakker, I. Verslype, “The Triumphant procession (1778) of Andries Warmoes in the Hofkeshuis”, in: A. Wallert (red.), Painting Techniques, postprints of the conference, Amsterdam, Rijksmuseum September 2014 (publicatie in 2016).

L. Vos, R. Harmanni, I. Verslype, J. de Fouw, J. Reynaerts, M. van Eikema Hommes. “Researching and presenting fragments of late 17th and 18th Century Dutch painted chambers: “re-presenting” Jurriaan Andriessen (1743-1819), a case-study”, in: Postprints of the American Institute of Conservation, AIC 43rd Annual Meeting Miami FL 2015 (in productie).

C. Pottasch, J. Van den Burg, M. Van Eikema Hommes, R. Haswell, “Venetian splendour in the Mauritshuis: a little known painting ensemble by Pellegrini in The Netherlands”, in: A. Wallert (red.), Painting techniques, Postprints of the conference Amsterdam, Rijksmuseum September 2014, Amsterdam (publicatiedatum 2016).

J. de Fouw. “Aquisition of Jurriaan Andriessen painted wall hanging with peace and painted wall hanging with bacchante.” in: The Rijksmuseum Bulletin 63 (2015), no. 1, pp. 104-105.

L. Speleers, M. van Eikema Hommes, “The genesis of Jordaens’ paintings in the Oranjezaal in Huis ten Bosch Palace”, in: A. Harmssen (red.), Reframing Jordaens: Origin – Transformation – Conservation (in productie: publicatie verwacht in 2016).

K. Ottenheym en T. van Run, ’The Admiral, his Villa and the Smell of Gun Powder, Sea and Glory’ proceedings of the conference ‘The Early Modern Villa: The Senses and Perceptions versus Materiality’, Wilanow 2014 (in productie).

M. van Eikema Hommes, T. van Run, K. Keune, I. Verslype, A. Wallert, M. den Leeuw, I. de Jongh, “Discoveries during the technical investigation of Gerard de Lairesse’s earliest known ceiling painting (1672)”, in: A. Wallert (red.), Painting Techniques, postprints of the conference, Amsterdam, Rijksmuseum, september 2014 (publicatie in 2016).

M. van Eikema Hommes en P. Bakker, “Romeinse zegetocht in Almelo bedreigd”, in: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014 nr. 2, pp. 26-28.

M.H. van Eikema Hommes, De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een magistrale stralende zon, in: Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, (2014) nr. 1, pp. 4-7.

Tatjana van Run, ‘De koepelzaal van Syllisburg; de scheepsportretten in het landhuis Trompenburg te ’s-Gravenland’, in: Oud Holland, 126, (2013) nr. 1, pp. 31-48.

L. Speleers en M. van Eikema Hommes, ‘Jordaens and the Oranjezaal in Huis ten Bosch Palace. The paintings and the letters’, in: B.U. Münch en Z. Pataki (eds.), Jacob Jordaens: Ein Maler großen Formats, Stuttgart (Ibidem-Verlag) 2012, pp. 131-163.

M.H. van Eikema Hommes, ‘Het mysterie van de geschilderde kamer’, in: Tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, (2012), nr. 1, pp. 4-7.

M. van Eikema Hommes en E. Froment, ‘The decoration programme in the galleries of the Royal Palace Amsterdam: a harmonious interaction between painting, architecture and light?’, in: M. van der Zwaag en R. Cohen Tervaert (eds.), The Batavian commissions: Flinck, Lievens, Ovens, Jordaens, Bol and Rembrandt in the palace, cat. tent. Amsterdam, Royal Palace 2011, Amsterdam 2011, pp. 34-53.

M. van Eikema Hommes en L. Speleers, ‘Nine muses in the Oranjezaal: Jan Lievens’ and Caesar van Everdingen’s painting methods confronted’, in: M. Spring (red.) Studying old master paintings – Technology and practice, proceedings of the National Gallery Technical Bulletin 30th anniversary conference, London 2011, pp. 157-164.

M. van Eikema Hommes, ‘“As though it had been done by just one Master”. Unity and diversity in the Oranjezaal (1648-1652), Huis ten Bosch’, in: A.W.A. Boschloo et al. (red.), Aemulatio. Imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800. Essays in honor of Eric Jan Sluijter, Zwolle 2011, pp. 288-303.

M. van Eikema Hommes en E. Froment, 'Een doek van geene beteekenis' - De nachtelijke samenzwering van Claudius Civilis in het Schakerbos van Govert Flinck en Jürgen Ovens technisch onderzocht', in: Oud Holland 124 (2011), nr. 2/3.

E. Froment, M. van Eikema Hommes en M. Daudin, ‘The darkness of The nocturnal conspiracy of Claudius Civilis by Govert Flinck and Jürgen Ovens (1659 and 1662) in the Royal Palace Amsterdam’, in: Preprints [of the] 16th triennial meeting, Lisbon, September 19-23 2011, ICOM Committee for Conservation, London 2011.

P. Bakker, ‘Crisis? Welke crisis? Kanttekeningen bij het economisch verval van de schilderkunst in Leiden na 1660’, in: De zeventiende eeuw, 2 (2011), pp. 121-142.

E. Froment, M. van Eikema Hommes, A. Zwagerman, L. Megens en M. de Keijzer, ‘The gallery of the former town hall of Amsterdam. An interrelation between painting, architecture and light?’ in: ICOM-CC Interim meeting, Rome, Maart 2010, publicatie op de ICOM-website.

M. van Eikema Hommes en P. Bakker, ‘‘Van de hoogachtbaerheyd en ontsachelijke grootheyd van het burgermeesterampt’ Romeyn de Hooghesontwerpen en schilderingen voor de burgemeesterskamer van het stadhuis van Enkhuizen (1707)’. in: H. van Nierop et al. (red.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle en Amsterdam, 2008, pp. 222-243.

M. H. van Eikema Hommes, ‘The contours in the paintings of the Oranjezaal, Huis ten Bosch’, in: T. Weststeijn et al. (red) The learned eye. Regarding art, theory, and the artists’ reputation. Essays for Ernst van de Wetering, Amsterdam 2005, pp. 58-84.

M.H. van Eikema Hommes, ‘Pieter de Grebber’s Regulen (1649) and the Oranjezaal’, in: Art Matters 3 (2005), pp. 20-36.

M.H. van Eikema Hommes and L. Speleers, ‘Pieter de Grebber and the Oranjezaal in Huis ten Bosch: his painting technique and style’, in: Art Matters, 3 (2005), pp. 37-46.

terug naar boven