Agenda

2016

RKD, Netherlands Institute for Art History, Den Haag, 17 november 2016. M. van Eikema Hommes, ‘Overwinnen door niet te strijden: de betekenis van een geschilderd behangsel (1778) in het Hofkeshuis in Almelo’.

Rijksmuseum, Amsterdam, 17 oktober 2016. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. KOG M. van Eikema Hommes, ‘Een hemel op aarde: de samenhang tussen De Lairesses plafondschilderingen en de architectuur.’


2015

Lissabon, Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon, November 24, 2015. M. van Eikema Hommes, ‘A changing heaven: The exceptional genesis of Gerard de Lairesse tri-partite ceiling painting (1672) for the Amsterdam burgomaster Andries de Graeff’.

Tweede onderzoeksdag van het NWO Vernieuwingsimpuls project From Isolation to Coherence, Trippenhuis Amsterdam 18 november 2015. ‘Geschilderde kamers’ onder de loep. Geïntegreerd materiaaltechnisch, stilistisch en historisch onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse geschilderde ensembles.

Symposium Ottema-Kingma Stichting, Leeuwarden, 9 november 2015. Lezing over de geschilderde kamer in het Martenahuis, Franeker.

Lancering van de digitale publicatie: De Oranjezaal: catalogus en documentatie, online publicatie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Het Mauritshuis, Den Haag, 24 juni 2014.

Le matière de l’oeuvre, Les Pays Bas, Festival de l’histoire de l’art, Fontaineblau 28-30 mei.

Studiedag Historisch Interieur, symposium en wordt georganiseerd door het Seminarie voor Geschiedenis van de Bouwkunst, Monumentenzorg en Historisch Interieur (Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, Universiteit Gent). 6 mei 2015.

Van schil tot interieur, OSK Sectiedag Universiteit Leiden, 13 februari 2015.

Oranjes en de weg naar de Monarchie, symposium Symposium Utrecht Centre for Early Modern Studies, 17 januari 2015.


2014

OSK Sectiedag Atelierpraktijken en geschiedenis van de kunstproductie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 3 december 2014

Pellegrini en de Gouden Zaal, symposium Mauritshuis, Den Haag 22 november 2014.

Presentatie Onderzoek Huis de Dieu symposium, Alkmaar, Stadhuis, 4 september 2014.

Pronken met andermans veren, KNAW symposium, Trippenhuis, Amsterdam 25 juni 2014.

Picture Meeting: Technical Analysis of paintings, symposium Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 7 maart 2014.

Historians of Netherlandish Art HNA/AANA international interdisciplinary conference Boston, 5-7 juni 2014

Technology & practice studying 18th-century paintings & art on paper Copenhagen, 2-3 juni 2014

OSK Sectiedag Historische interieurs en kunstnijverheid Gemeentemuseum, Den Haag, 26 februari 2014

Symposium: Het Hofkeshuis: De verborgen schat van Almelo, Doopsgezinde kerk, Almelo 16 januari 2014


2013

OSK Sectiedag Atelierpraktijken en geschiedenis van de kunstproductie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, 11 december 2013

Boekpresentatie en symposium De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde Prinsenhof Delft, 17 oktober 2013 Margriet van Eikema Hommes en Elmer Kolfin, De Oranjezaal in Huis ten Bosch. Een zaal uit loutere liefde, Zwolle, Uitgeverij Waanders & De Kunst, 2013.

International Symposium on Painting Techniques Rijksmuseum Amsterdam, 18, 19 and 20 September 2013.

Onderzoeksdag van het NWO Vernieuwingsimpuls Vidi-project From Isolation to Coherence, Trippenhuis Amsterdam, 31 mei 2013.
‘Geschilderde kamers’ van alle kanten belicht’ Geïntegreerd materiaaltechnisch, stilistisch en historisch onderzoek naar zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlandse geschilderde ensembles.

terug naar boven